Miljöanpassade lösningar

JIMCO KPC-luftbehandlingsanläggningar till STORKÖK

Få renare luftkanaler, minska brandrisken när du steker och låt fläktkåpan arbeta med maximal effekt!

Vi upplever att det finns stora mängder fett i kanalerna på restauranger / hotellkök där man inte har prioriterat att sätta upp anläggningar för rengöring.

Med Jimcos lösningar kan vi minska lukten med upp till 95% och i de flesta fall hålla kanalerna helt rena från fett. Detta eliminerar risken för brand över tid.

Jimco har maximal flexibilitet i sina KPC storkökslösningar. Det innebär att vi kan leverera system även för de mest krävande köken med stor matproduktion.

Vi kan installera anläggningen i befintliga kök antingen i kanalen ovanför köksfläkten eller i spiskåpan bakom fettfiltret.

Här ser du de helt rena kanalerna i Operahuset efter 2 års drift.
Detta är en Ø630 kanal, där det är 12 000 m3/h luft från köket. UV-C-lampor är anordnade i kanalen.

Läs reportage från den norska Operan här.

 I KPC systemet används speciella lampor, som tillverkar UV-C-ljus och ozon.
Jimcos patenterade teknik kallas ”Fotolys Oxidation”. Detta innebär att UV-C ljus från lampan bryter ner proteinkedjorna i fettpartiklarna och brytes sedan ned av det ozon som bildats i luftflödet. Väldigt effektiv och helt väsentligt i de fall där det finns en hel del fett från livsmedelsproduktion. Att använda bara ozon ger inte samma effekt.

Läs mer här och ladda ner produktblad.