Miljöanpassade lösningar

Produkter från Jimco – mycket flexibla och väl beprövade lösningar!

Jimco NOR har en mycket bred produktportfölj, vi kan därför lösa allt från det minsta lukt- eller rengöringsproblem upp till stora industriella lösningar.

De produkter vi kallar KPC (Kitchen Polution Control) är konstruerade för kommersiella kök och catering på hotell och restauranger. Idag har vi ett brett utbud av restaurangkedjor som kunder och lösningarna kan variera beroende på luftflödet som skall behandlas. Det finns i princip ingen övre gräns för den mängd av luftflöde som kan rengöras.

Rengöringseffekten är upp till 90-95% av olja och fett, som passerar rengörings-anläggningen med UV-C-ljus.

Våra lösningar bygger på Fotolys Oxidation m/ozon – dvs at UV-C ljus förstör protein- eller karbonkedjor i fettet vilket gör det lättare för ozonet att bryta ner eller kallförbränna organiska föroreningar i nedbrytningsprocessen.

Skall kanalerna hållas helt rena är Fotolys Oxidation m/Ozon den bästa lösningen.

Våra minsta enheter med ozon säljs ofta till den professionella marknaden som använder enheterna inom renovering och akutskada efter brand och inte minst till att ta bort mögel och mjöldagg med ozon behandling.