Miljöanpassade lösningar

Service och underhåll

Hållbara lampor – hållbar miljö

UV-C lamporna i Jimco´s modeller håller länge och klarar normalt 8 000 drifttimmar innan effekten börjar avta. Lamporna bör därefter bytas ut för att behålla full effekt i anläggningen. I stora industrianläggningar, har vi PLC-styrning med separat indikator/timräknare som varnar när det är dags att byta lampor.

I de äldre modellerna av våra kompaktrenare måste kunden själv se till att lamporna blir utbytta efter ca 8 000 drifttimmar. Vid en daglig drift av kompaktrenaren om ca 10 timmar håller en lampa ca 2,5 år innan den behöver bytas ut. På den nya modellen som vi introducerade 2011, finns det en separat indikator på framsidan som lyser rött efter 8000 timmars drift och indikerar att det är dags att byta lampa.

Observera att lampan kan fortfarande lysa även efter 8 000 timmar, men den kommer att ha begränsad effekt.

Service och underhåll av stora industrianläggningar utförs av Svensk Storköksservice AB som har hög kompetens och kunniga människor inom denna specialitet.  

Alla våra kunder erbjuds service och underhållsavtal, för optimalt utnyttjande av anläggningen.

Alla installerade system inom kompaktrensare, storkök och industri bör ha ett service och underhållsavtal för att garantera en störningsfri drift av anläggningen.