Miljöanpassade lösningar

Svensk Storköks Service AB är Jimco NOR återförsäljare i Sverige.


Svensk Storköks Service AB är Jimco NOR återförsäljare i Sverige.

Jimco Nor AS samarbetar i Sverige med Svensk Storköks Service AB, som är Sveriges största sällskap på service och återförsäljare på storkök.

Jimco Nor AS är agent i Sverige och Norge för Jimco AS – ett danskt företag som står bakom några av världens mest enastående lösningar inom rening och sterilisering av luft och förorenat vatten.

Sedan Jimco AS Danmark levererade det allra första luftreningsanläggningen under år 1993, har det gått väldigt bra för verksamheten. I dag levererer man anläggningar till en lång lista av industrier och institutioner över hela världen och kunderna är allt från matproducenter, näringsindustrin, storkök, restauranger, skolor och vårdinstitutioner till reningsanläggningar.