Miljöanpassade lösningar

Förbättra inomhusluftens kvalitet med kompaktluftrenare från Jimco Nor AS

Jimco AS i Danmark har utvecklat en helt ny typ av kompakt världspatenterad lukteliminator baserad på UV-ljus Technology. Enheten finns i 3 storlekar, Mac500, OZ 1000 och OZ 2000. Installation och användning är väldigt enkel. Den minsta enheten kräver inga förkunskaper eller instruktioner.

Användningsområdena är oändliga: För att förbättra kvaliteten på inomhusluften i kontor och andra lokaler, är modell Mac500 särskilt väl lämpad. Med denna modell kan du ta bort cigarettrök, mögel och andra mikroorganismer och bakterier som skapar dålig lukt i rum med luftflöden upp till 60 m³/h. Mac500 kan också användas i mindre rum och på så sätt kan man garantera de som inte röker en behaglig och luktfri miljö. Mac500 avger mycket små mängder ozon, vilket innebär att det inte finns några risker med att befinna sig i apparatens absoluta närhet medan den är i drift.

Sterilisering av luft.
Kompaktrenaren kombinerar UV-C ljus och ozon, vilket gör att den både renar luften från lukt och dödar bakterier samt virus och svampsporer som kan finnas i luften som passerar genom maskinen.

Om Ozon: Ozon bildas naturligt i jordens atmosfär mellan 20-30km över havet via den fotokemiska process som inträffar när ultraviolett ljus från solen träffar och delar syrgas (O2) som sedan omformas till fritt syre och ozon. Den höga koncentrationen av ozon i lägre delen av stratosfären gagnar livet på jorden eftersom det minskar den mängd skadlig ultraviolett strålning som når jordytan.

Mac500 är väl lämpad för att exempelvis förbättra villkoren för allergiker, personer med astma och liknande sjukdomar.

Mac500 kan användas i bakteriebelastade miljöer, såsom:

 • tandvårdskliniker,
 • väntrum hos läkare,
 • ambulanser och andra platser där det finns bakterier i luften.
 • polisbilar – för rengöring och sterilisering av oönskade lukter och bakterier.
 • Luktreduktion och infektionsförebyggande i tvätterier.
 • Genom att använda kompaktrenaren i tvättstugor och sköljrum minskas risken för spridning av föroreningar från smutsig till ren zon.
 • Luktborttagning från hotellrum med OZ 1000. Genom att använda en OZ 1000 med timer, kan man enkelt ta bort oönskad röklukt, lukt från parfym eller rena luften från andra oönskade lukter. Det räcker oftast med 15 minuter för att rummet åter skall dofta rent och fräscht.
 • Bakteriell minskning i kylrum. Redan efter ca. 1 timme uppnås en halvering av antalet bakterier.

Vi har många hotell som använder våra produkter idag med mycket goda resultat.
Luktborttagning i begagnade bilar är ett annat område. Alla som handlar med begagnade bilar och har försökt att ta bort oönskade lukter, till exempel cigarettrök mm med enkla rengöringsmedel, vet att det sällan ger goda och varaktiga resultat. Lösningen på detta kan vara att placera en OZ 1000 i bilen ca. 15-20 min, och alla lukter av tobak tas bort från fordonet permanent.

OBS! OZ 1000 och OZ 2000 får inte användas i rum där människor samtidigt vistas.

OZ 1000 med timer ger 0,14 g/h ozon. Enkel installation och användning.

Andra områder där enheten är mycket väl lämpad:

 • Luktreduktion på platser för avfallshantering.
 • Förråd
 • Behållare osv.
 • Borttagning av cigarettrök eller lukt efter brand.
 • ”orena rum” i vårdhem – där bakterierna måste minskas.
 • Kylrum

OZ 1000 med timer för rengöring av bilen.